بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

پوشش حادثه در بیمه عمر پاسارگاد

بيمه گر براساس پرسشنامه و پيشنهاد تکميل شده توسط بيمه گذار طبق شرايط عمومی بيمه حوادث شخصی موافقت می نمايد در صورت فوت بيمه شده، نقص عضو و از کار افتادگی جزئی، کلی و دائم بيمه شده و پرداخت هزينه های پزشکی بيمه شده در اثر حادثه نسبت به پرداخت غرامت بر اساس سرمايه های مندرج طبق پيوست شماره يک بيمه نامه عمر و تامين آتيه اقدام نمايد.

خرید آنلاین بیمه عمر پاسارگاد

خرید آنلاین بمه عمر پاسارگاد برای کودکان داشتن پشتوانه مالی در سنین ابتدایی فعالیت اقتصادی و اجتماعی هر فرد در ایجاد آینده ای موفق بسیار تاثیرگذار است. کارکرد اصلی بیمه عمر پاسارگاد برای کودکان و نوجوانان نیز همین است.

خرید بیمه عمر برای کودکان

بیمه عمر پاسارگاد برای جوانان این گروه سنی درگیر کار وسازندگی زندگی خود هستند. سرمایه گزاری حداقل 10% درآمد سالیانه برای این گروه در جهت تضمین آینده الزامیست تا ریسکهای بی شمار زندگی پوشش داده شود

خرید بیمه عمر برای جوانان

بیمه عمر پاسارگاد برای میانسالان افراد این دسته سنی کم کم به سنین پر ریسک زندگی خود نزدیک میشوند و علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی مناسب برای سنین بازنشستگی باید نیم نگاهی هم به پوششهای تکمیلی بیمه عمر داشته باشند.

خرید بیمه عمر برای میانسالان

 

تعاریف و شرایط بیمه تکمیلی فوت در اثر حادثه:

ماده 1) حادثه:

حادثهمـوضوع اين الحاقيهعبارت است از هرواقعه ناگهانی ناشی از يک عاملخارجی که بدون قصدو اراده بيمهشده بروز کرده و منـجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگی و یا فـوت بيمه شده گردد.شایان ذکر است که شرکت بيمه پاسارگاد 2 پوشش اضافی حادثه بر اثر زلزله و آتش فشان و اعتصاب ، شورش و بلوا را به نیز شما ارائه مي دهد .

همانطور که در فرم پرسشنامه نیز مشاهده می نمایید شما مي تواند 1 ، 2 و 3 برابر سرمايه عمر خود ، پوشش فوت بر اثر حادثه داشته باشيد.

 

ماده 2) نقص عضو يا از کار افتادگی دائم و قطعی:

نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم و قطعی عبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانائی انجام کار عضوی از اعضاء بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

همانطور که در فرم پرسشنامه نیز مشاهده می نمایید شما می توانید 1 ، 2 و 3 برابر سرمايه عمر خود ، پوشش نقص عضو بر اثر حادثه را انتخاب نمایید.

ماده 3) هزینه پزشکی :

هزینه پزشکی عبارت است از هزینه هائی که در صورت تحقق خطرات موضوع این الحاقیه، بیمه شده مستقیماً در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد که این هزینه های درمانی مرتبط با حادثه را شرکت بیمه پاسارگاد پرداخت خواهد کرد.

همانطور که در فرم پرسشنامه نیز مشاهده می نمایید شما می توانید 5 و یا 10% سرمايه حادثه خود ، پوشش هزينه های پزشکی را انتخاب نمایید .

 

ماده 4 )خطرات بیمه شده :

تأمين بيمه گر با رعايت استثنائات و محدوديتهای مندرج در الحاقيه شامل تحقق خطر (حادثه) موضوع ماده 1 اين الحاقيه می باشد.

تحقق خطرات زیر نیز جزو تعهدات بیمه گر محسوب می­گردد:

1-4-غرق شدن، مسموميت، تأثير گاز، بخار و يا مواد خورنده مانند اسيد.

2-4-ابتلاء به هاری، کزاز و سياه زخم.

3-4-دفاع مشروع بيمه شده.

4-4-اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر.

شما با پرداخت اولین قسط از حق بیمه و صدور بیمه نامه عمر و تامین آتیه در برابر حوادث ناگوار بیمه خواهید شد. این پوشش برای افراد دارای سن بالاتر از 12 سال به بالا بطور کامل فعال خواهد شد.

ماده 5)  استثنائات

1-5- خودکشی و يا اقدام به آن.

2-5-  مستی يا استعمال هر گونه مواد مخدر و يا داروهای محرک بدون تجويز پزشک.

3-5- ارتکاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت, مشارکت و يا معاونت در آن.

4-5- فوت بيمه شده بعلت حادثه عمدی از طرف ذينفع (اعم از مباشرت، مشارکت و يا معاونت) که در اين صورت بيمه­گر منحصراً متعهد به  پرداخت سهم ساير افراد ذينفع در سرمايه بيمه خواهد بود.

5-5- هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده.

6-5- بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از نحقق خطر موضوع این الحاقیه باشد.

7-5- پرش با چتر نجات بصورت سقوط آزاد

ماده 6)متوقف شدن بیمه تکمیلی:

پوشش های این الحاقیه در موارد ذیل خود به خود فسخ شده و دیگر اعتباری نخواهد داشت:

1-6-چنانچه حق بیمه بیمه نامه عمر و تامین آتیه در سر رسید تعیین شده و پس از مدت 30 روز پرداخت نشده باشد (شرایط مخفف شدن بیمه نامه با توجه به بخشنامه ها و شرایط جاری عملیاتی ملاک قرار خواهد گرفت).

2-6- در صورتیکه بیمه نامه عمر و تامین آتیه باطل یا بازخرید شده و یا به بیمه با سرمایه مخفف تبدیل شده باشد.

3-6- برقراری مجدد پوشش های تکمیلی تابع بیمه نامه اصلی بیمه عمر و تامین آتیه خواهد بود.

ماده 7)  خطراتی که فقط با موافقت کتبی بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافی قابل پوشش است:

1-7- شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قيام،  آشوب، کودتا و اقدامات احتياطی مقامات نظامی و انتظامی.

2-7- زمين لرزه، آتش فشان.

3-7-ورزشهای رزمی وحرفه ای، شکار، سوارکاری، قايقرانی،هدايت و يا سرنشينی هواپيمای آموزشی، اکتشافی وغير تجاری، هدايت ويا سرنشينی اتومبيل کورسی و موتورسیکلت دنده ای(مسابقه­ای)، هدايت و يا سرنشينی هليکوپتر،غواصی، پرش با چتر نجات(بجز سقوط آزاد) و هدايت کايت يا ساير وسايط نقليه پروازبدون موتور.

 

لینکهای مفید بیمه عمر

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا