بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

پرداخت سرمایه فوت بیمه شده در بیمه عمر مکمل بازنشستگی پاسارگاد

 

شرکت بیمه پاسارگاد در طرح بیمه عمر مکمل بازنشستگی سرمایه فوت عادی تا سقف 200.000.000 ریال را در طول مدت بیمه نامه و همچنین در دوران پرداخت مستمری برای بیمه شده متعهد می شود.علت ایجاد سقف سرمایه محدود تر از حالت معمول و حذف پوشش های تکمیلی عمر ، نسبت به بیمه های عمر و تامین آتیه انفرادی ، ایجاد سرمایه قابل ملاحظه برای پرداخت مستمری در آینده با توجه به شرایط اقتصاد جامعه است.
این سقف سرمایه در طول دوران پرداخت مستمری تا سن 80 سالگی نیز ادامه خواهد داشت که در نوع خود جزو پوشش های بی نظیر خواهد بود. به این ترتیب بیمه شده از انجام آزمایش برای بهره مندی از پوشش بیمه ای در سنین بالا معاف خواهد بود.

 

خرید آنلاین بیمه عمر پاسارگاد

خرید آنلاین بمه عمر پاسارگاد برای کودکان داشتن پشتوانه مالی در سنین ابتدایی فعالیت اقتصادی و اجتماعی هر فرد در ایجاد آینده ای موفق بسیار تاثیرگذار است. کارکرد اصلی بیمه عمر پاسارگاد برای کودکان و نوجوانان نیز همین است.

خرید بیمه عمر برای کودکان

بیمه عمر پاسارگاد برای جوانان این گروه سنی درگیر کار وسازندگی زندگی خود هستند. سرمایه گزاری حداقل 10% درآمد سالیانه برای این گروه در جهت تضمین آینده الزامیست تا ریسکهای بی شمار زندگی پوشش داده شود

خرید بیمه عمر برای جوانان

بیمه عمر پاسارگاد برای میانسالان افراد این دسته سنی کم کم به سنین پر ریسک زندگی خود نزدیک میشوند و علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی مناسب برای سنین بازنشستگی باید نیم نگاهی هم به پوششهای تکمیلی بیمه عمر داشته باشند.

خرید بیمه عمر برای میانسالان

 

لینکهای مفید بیمه عمر

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا