بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

مشارکت در منافع بیمه مکمل بازنشتگی پاسارگاد

سرمایه بیمه با توجه به میزان حق بیمه پرداختی و مبلغ سپرده گذاری که میزان آن از سوی شما تعیین می شود و نرخ های سود فنی محاسبه می شود. این نرخ شامل سود تضمینی بیمه نامه است که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

در عین حال شرکت بیمه پاسارگاد متعهد است چنانچه از سرمایه گذاری بیمه شده گان سود بیشتری را کسب نمود ، بیمه شدگان را به میزان 85% سود مازاد شریک نموده و هر ساله سود مشارکت در منافع را به اندوخته بیمه نامه ، اضافه نماید. مبالغ دریافتی تحت عنوان حق بیمه از افراد جامعه به سمت سرمایه گذاری ها با بازده مناسب هدایت میشود و به این ترتیب شما در آبادانی و تکمیل پروژه های سرزمین خود نیز سهم بسزایی خواهید داشت و سود آن نیز در نهایت به شما در آینده تحت عنوان سرمایه حیات بیمه نامه باز خواهد گشت.

به این ترتیب شما همواره سودی بالاتر از میزان سود تضمینی دریافت خواهید نمود که عملکرد چندین ساله شرکت بیمه پاسارگاد نیز آن را نشان می دهد. ضمن آنکه دریافت رتبه یک توانگری مالی این شرکت از سوی بیمه مرکزی نشان دهنده توانمندی شرکت بیمه پاسارگاد در بازپرداخت تعهدات آن خواهد بود

 

خرید آنلاین بیمه عمر پاسارگاد

خرید آنلاین بمه عمر پاسارگاد برای کودکان داشتن پشتوانه مالی در سنین ابتدایی فعالیت اقتصادی و اجتماعی هر فرد در ایجاد آینده ای موفق بسیار تاثیرگذار است. کارکرد اصلی بیمه عمر پاسارگاد برای کودکان و نوجوانان نیز همین است.

خرید بیمه عمر برای کودکان

بیمه عمر پاسارگاد برای جوانان این گروه سنی درگیر کار وسازندگی زندگی خود هستند. سرمایه گزاری حداقل 10% درآمد سالیانه برای این گروه در جهت تضمین آینده الزامیست تا ریسکهای بی شمار زندگی پوشش داده شود

خرید بیمه عمر برای جوانان

بیمه عمر پاسارگاد برای میانسالان افراد این دسته سنی کم کم به سنین پر ریسک زندگی خود نزدیک میشوند و علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی مناسب برای سنین بازنشستگی باید نیم نگاهی هم به پوششهای تکمیلی بیمه عمر داشته باشند.

خرید بیمه عمر برای میانسالان

 

لینکهای مفید بیمه عمر

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا