بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

مستمری در دوران فراغت از کار بیمه عمر مکمل پاسارگاد

در بیمه عمر مکمل بازنشستگی بیمه شده با گذشت حداقل 3 سال از مدت بیمه نامه می تواند نسبت به برقراری مستمری دلخواه خود اقدام نماید. نرخ سود قابل پرداخت در این طرح 2درصد بیشتر از نرخ سود سپرده گذاری بلند مدت بانکی است (در پرداخت مستمری بیشتر از 5 سال).
امید می رود با پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار و با توجه به کاهش چشمگیر هزینه های صورت گرفته در این نوع بیمه نامه و رسالت اصلی آن مستمری مناسبی با توجه به دوره انباشت مبالغ پرداخت شود. نکته مهم در این مسیر آن است که مدت زمان پرداخت حق بیمه تا آنجا که امکان دارد طولانی تر باشد تا اندوخته مناسب جهت پرداخت در قالب مستمری فراهم شود. 
باید توجه داشت که روش محاسبه مستمری این نوع بیمه نامه با روش محاسبه سود بانک متفاوت است و درحقیقت در سیستم بانکی دوره بازگشت و کاهش منابع بر روی سود تاثیر میگذارد لیکن این کاهش ها بر روی مستمری مکمل بازنشستگی تاثیر ندارد و به همین علت پرداخت سود بالاتر از نرخ های بلند مدت بانکی به این ترتیب میسر خواهد شد.

 

خرید آنلاین بیمه عمر پاسارگاد

خرید آنلاین بمه عمر پاسارگاد برای کودکان داشتن پشتوانه مالی در سنین ابتدایی فعالیت اقتصادی و اجتماعی هر فرد در ایجاد آینده ای موفق بسیار تاثیرگذار است. کارکرد اصلی بیمه عمر پاسارگاد برای کودکان و نوجوانان نیز همین است.

خرید بیمه عمر برای کودکان

بیمه عمر پاسارگاد برای جوانان این گروه سنی درگیر کار وسازندگی زندگی خود هستند. سرمایه گزاری حداقل 10% درآمد سالیانه برای این گروه در جهت تضمین آینده الزامیست تا ریسکهای بی شمار زندگی پوشش داده شود

خرید بیمه عمر برای جوانان

بیمه عمر پاسارگاد برای میانسالان افراد این دسته سنی کم کم به سنین پر ریسک زندگی خود نزدیک میشوند و علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی مناسب برای سنین بازنشستگی باید نیم نگاهی هم به پوششهای تکمیلی بیمه عمر داشته باشند.

خرید بیمه عمر برای میانسالان

 

لینکهای مفید بیمه عمر

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا