بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

بازخرید بیمه نامه مکمل بازنشستگی پاسارگاد

گاهی شرایطی بوجود می آید که شما به عنوان بیمه شده بیمه عمرمکمل بازنشستگی از شرکت بیمه گر یعنی شرکت بیمه پاسارگاد می خواهید که پیش از پایان یافتن مدت بیمه نامه و سر رسید شدن آن اندوخته بیمه نامه را مورد استفاده قرار دهید. دریافت اندوخته بیمه نامه زود تر از موعد اتمام قرار داد بازخرید نام دارد. برای این امر کافی است بیمه شده با تایید بیمه گذار درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه نماید.
شرایط بازخرید در بیمه عمرمکمل بازنشستگی به این شکل است که با پرداخت حداقل 6 ماه از حق بیمه درخواست بازخرید بیمه نامه به شکرت بیمه پاسارگاد اعلام شود. در این صورت سرمایه بیمه با کسر هزینه کارمزد و سایر هزینه های اداری قابل استرداد می باشد.

 

 

خرید آنلاین بیمه عمر پاسارگاد

خرید آنلاین بمه عمر پاسارگاد برای کودکان داشتن پشتوانه مالی در سنین ابتدایی فعالیت اقتصادی و اجتماعی هر فرد در ایجاد آینده ای موفق بسیار تاثیرگذار است. کارکرد اصلی بیمه عمر پاسارگاد برای کودکان و نوجوانان نیز همین است.

خرید بیمه عمر برای کودکان

بیمه عمر پاسارگاد برای جوانان این گروه سنی درگیر کار وسازندگی زندگی خود هستند. سرمایه گزاری حداقل 10% درآمد سالیانه برای این گروه در جهت تضمین آینده الزامیست تا ریسکهای بی شمار زندگی پوشش داده شود

خرید بیمه عمر برای جوانان

بیمه عمر پاسارگاد برای میانسالان افراد این دسته سنی کم کم به سنین پر ریسک زندگی خود نزدیک میشوند و علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی مناسب برای سنین بازنشستگی باید نیم نگاهی هم به پوششهای تکمیلی بیمه عمر داشته باشند.

خرید بیمه عمر برای میانسالان

 

لینکهای مفید بیمه عمر

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا