بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

پاسخ به تمام سوالات متداول در مورد بیمه عمر پاسارگاد

 

در این بخش سعی ما بر این بوده تا به تمامی پرسشهای رایج در مورد بیمه عمر پاسخ دهیم . در صورتی که پاسخ ابهامات خود در مورد بیمه عمر را در موارد عنوان شده نیافتید در انتهای صفحه سوال خود را مطرح کنید و یا با ما تماس بگیرید :

88558726

 سوالهای مرتبط با بیمه عمر در دست بندیهای کلی ارائه شده تا جستجو برای شما آسان تر گردد.کافیست برای دیدن سوالات هر بخش روی برگه مربوطه کلیک نمایید.

 

بيمه عمر و تامین آتیه چيست ؟

بيمه عمر و تامین آتیه وسيله ای مناسب جهت کسب " آرامش خيال امروز " و " رفاه زمان بازنشستگي " و نيز " تامين پشتوانه مالی بازماندگان " در غيبت سرپرست خانواده است .

آيا اشخاص بيمار نيز مي توانند تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند ؟

کليه پرسشنامه ها تحت بررسی کارشناسی ريسک قرار مي گيرند و با نظر پزشک اعلام مي شود که بر اساس نوع بيماری آيا بيمه نامه قابل صدور است يا خير . اگر بیمه نامه با توجه به بیماری فرد بیمه شده قابلیت صدور داشته باشد ، با

محدودیت های احتمالی اعمال شده و با آگاهی شما عزیزان صادر خواهد شد.

مزيت بيمه عمر و تامین آتیه نسبت به بيمه تامين اجتماعی چيست ؟

از لحاظ مزیت و ویژگیها تفاوتهای زیادی بین بیمه عمر وبیمه تامین اجتماعی وجود دارد.پیشنهاد میکنیم برای اطلاع کامل از ویژگیهای بیمه عمر از صفحه مزایای بیمه عمر دیدن فرمایید. 

اگر کسی اطلاعات پرسشنامه را به غلط پر نمايد چه اتفاقی رخ خواهد داد ؟

بسته به اینکه اشتباه عمدی و غیر عمدی باشد بر اساس شرایط عمومی بیمه نامه یا بیمه نامه ادامه میابد و یا اینکه ابطال خواهد شد.

آيا مي توان شرايط بيمه نامه را تغيير داد ؟

بله . اعمال تغييرات در شرايط بيمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسيد هر يک از سنوات بيمه ای مقرر مي باشد . در بيمه نامه های عمر پاسارگاد امکان تغيير بيمه شده ها نيز فراهم مي باشد .

آيا بيمه های عمر معاف از ماليات مي باشند ؟

اينکه در مورد ساير اموال و دارايي ها اين امر تابع قانون انحصار وراثت مي باشد . طبق ماده 136 قانون ماليات های مستقيم سرمايه بيمه عمر و نيز اندوخته حاصل از سرمايه گذاری های صورت گرفته ، تماماً از پرداخت ماليات معاف مي

باشند و نظر به ماده 148 قانون ماليات های مستقيم بند ( 2-ج ) مبالغ پرداختی از بابت بيمه عمر مي توانند جزء هزينه های قابل قبول موسسات از نظر ماليات به حساب آيند .

در صورت انحلال و ورشکستگی شرکت سرمايه مشتری چه مي شود ؟

طبق ماده 60 از قانون تاسيس بيمه مرکزی ايران : ماده 60 . اموال موسسات بيمه همچنين ودايع مذکور در مواد 36 و 46 تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران ، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشکستگی

موسسه بيمه بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانکاران حق تقدم دارند . در ميان رشته های مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است . موسسات بيمه نمي توانند بدون موافقت قبلی بيمه مرکزی ايران اموال خود را

صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار کنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند . دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مرکزی ايران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس کنند .

برای ايجاد تغييرات در بيمه نامه چه بايد کرد ؟

مي بايست به نماينده مربوطه مراجعه نموده و پس از مشاوره مدارک لازم برای ثبت الحاقيه در اختيار ايشان قرار گيرد . در صورت عدم دسترسی به نماينده مي توان به شعب صادر کننده بيمه نامه مراجعه نمود .

تضمين اجرای بيمه نامه های عمر و تامين آتيه چيست ؟

تضمين اجرای اين بيمه نامه ها به عهده شرکت بيمه پاسارگاد مي باشد . در صورتی که به هر دليل شرکت مذکور نتواند تعهدات خود را ايفا نمايد بيمه مرکزی جمهوری اسلامی ايران به عنوان مرجع ناظر پاسخگوی اين تعهدات خواهد بود .

نماينده بيمه پاسخگوی بيمه گذار نمي باشد، باید چه کاری انجام داد ؟

در صورت عدم پاسخگويي لازم و يا ارائه نامناسب خدمات بيمه ای توسط نماينده مي بايست با شعب ناظر نمايندگان ، امور شعب و نمايندگان شرکت بيمه پاسارگاد مکاتبه نمود تا نسبت به رفع مشکل در اسرع وقت اقدامات لازم بعمل آيد .

در صورت تاخير در پرداخت حق بيمه ، آيا بيمه گذار جريمه ديرکرد بايد بپردازد ؟

خير ، ولی با توجه به شرايط عمومی در صورتيکه اندوخته بيمه نامه ، هزينه های بيمه گری را پاسخگو نباشد بيمه نامه به حالت تعليق در مي آيد و با توجه به شرايط عمومی برخورد مي شود و از سود دهی بيمه نامه کم مي شود .

در صورت معوق شدن اقساط حق بيمه چه بايد کرد ؟

از طريق مراجعه به نماينده مربوطه و يا شعب صادر کننده بيمه نامه فرم گواهی پزشکی تکميل گردد . کليه اقساط معوق يکجا به حساب شرکت بيمه واريز گردد . ( از طريق دفترچه اقساط )

برای چاپ دفترچه اقساط جديد چه بايد کرد ؟

مي بايست به نماينده مربوطه مراجعه نمود . در صورت عدم دسترسی به نماينده مي توان به شعب شرکت در سراسر کشور مراجعه نمود . همچنین می توانید با مراجعه به سایت بیمه پاسارگاد در این زمینه اقدام کنید.

در صورت مفقود شدن بيمه نامه و يا دفترچه اقساط چه بايد کرد ؟

مي بايست بيمه گذار با کارت شناسائي معتبر به نماينده مربوطه مراجعه نموده و به همراه مدارک لازم درخواست صدور بيمه نامه و يا دفترچه المثنی نمود .

در صورت عدم ثبت اقساط حق بيمه در سامانه شرکت بيمه باید به کجا مراجعه نمود؟

در صورت داشتن رسيد پرداخت مي بايست با واحد مالی بيمه های اشخاص مکاتبه نمود .

اقساط حق بيمه جا به جا واريز گرديده و يا به اشتباه دوبار به حساب واريز گرديده است ؟

در صورت داشتن رسيد پرداخت مي بايست با واحد مالی بيمه های اشخاص مکاتبه نمود .

در بيمه عمر و تامین آتیه حداقل حق بيمه در سال چقدر مي باشد ؟

200.000 ریال به صورت ماهانه مي باشد . 2.400.000 ريال در سال

مزيت بيمه عمر با توجه به اينکه بعد از مدت پنج الی ده سال ارزش پول کاهش مي يابد و سرمايه ذخيره شده ارزش آنچنانی ندارد چيست ؟

با توجه به انعطاف پذير بودن بيمه عمر ، برای اينکه ارزش پول در آينده کاهش نيابد مي توان نرخ تعديل برای سرمايه فوت و حق بيمه انتخاب نمود .

آيا مي توان سرمايه بيمه عمر را افزايش و يا کاهش داد ؟

بله در سررسيد صدور بيمه نامه و پرداخت کامل حق بيمه

ضمانت سود آوری و نرخ سود بيمه عمر چقدر مي باشد ؟

سود قطعی بيمه عمر و تامين آتيه بر اساس ماده 68 شورای عالی بيمه برای 5 سال اول بيمه نامه از تاريخ 3/91 18% محاسبه گرديده و برای مابقی مدت قرارداد بر اساس آیین نامه 68 بیمه مرکزی محاسبه مي گردد .

ضمانت سود آوری و نرخ سود چگونه تعيين مي گردد ؟

طبق آيين نامه بيمه مرکزی جمهوری اسلامی ايران ، نرخ سود تضمين شده از محل ذخاير رياضی بيمه نامه معادل 18% برای پنج سال اول بيمه نامه و 15% از سال ششم تا دهم بيمه نامه مي باشد . همچنين برای بيمه نامه هايي که تاريخ

صدور آن ها قبل از 01/02/1391 مي باشد از ابتدای سال 91 به ازای سال های باقی مانده تا سال پنجم بيمه ای نرخ بهره تضمينی معادل 18% محاسب مي گردد . لازم به ذکر است که سود فوق الذکر علی الحساب بوده و سود حاصل از

سرمايه شرکت ( سود دوران مشارکت ) نيز در پايان هر سال به آن اضافه مي شود .

پشتوانه مالی و اعتباری بيمه پاسارگاد چيست ؟

پشتوانه مالی و اعتباری بيمه پاسارگاد بيمه مرکزی بوده و علاوه بر آن سرمايه گذاری های شرکت در زمينه های مختلف و سودآوری آن ها ضامن ايفای تعهدات شرکت مي باشد .

تفاوت پس انداز نمودن وجوه اندک در بانک با خريد بيمه عمر چيست ؟

در بيمه های اندوخته ساز سود تضمينی برای 10 سال مي باشد ولی در بانک ها حداکثر 5 سال مي باشد و با شرايط اقتصادی ممکن است تغيير يابد . در بيمه های اندوخته ساز علاوه بر بحث سرمايه گذاری ، بحث سرمايه فوت و ساير پوشش

ها نيز مطرح مي باشد . بعلاوه هيچ حساب بانکی با پرداخت ماهانه 200.000 ريال در هيچ بانکی مزیتهای بیمه عمر را ارائه نمیدهد.

برای گرفتن وام چه ضمانت هايي لازم است و مدت زمان وام و بازپرداخت آن چگونه است ؟

فقط تکميل فرم درخواست توسط بيمه گذار کافی مي باشد ، چون اندوخته بيمه نامه به عنوان وثيقه در نظر گرفته مي شود . مدت زمان پرداخت وام هفت روز کاری و بازپرداخت وام طی سه سال مي باشد(36 ماه). روش باز پرداخت با توجه به

درخواست بیمه گذار ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه و یا یکجا خواهد بود.

نرخ بهره وام دريافتی از اندوخته بيمه عمر چقدر است ؟

22% مي باشد

شرايط وام دهی در بيمه عمر چگونه است ، کارمزد وام چقدر است ؟ 

از پايان سال اول بيمه گذار مي تواند معادل 90 درصد اندوخته را به عنوان وام دريافت نموده و به ترتيبی که در پايان سال هفتم امکان دريافت 100 درصد اندوخته به عنوان وام وجود دارد به عبارتي ديگر معادل 100 ارزش بازخريدی در

پايان هر سال مي باشد نرخ سود اين وام معادل سود قطعی صندوق ريسک متوسط بوده که 2 تا 3 درصد کارمزد هم به آن اضافه مي گردد .

استفاده کنندگان بيمه عمر پس از فوت بيمه گذار چه کسانی هستند ؟

ذينفعان در صورت فوت بيمه شده

حقوق بازنشستگی از محل عمر چه تفاوتی با حقوق بازنشستگی تامين اجتماعی دارد ؟

حقوق بازنشستگی بيمه عمر از محل اندوخته هر بيمه گذار پرداخت مي شود و با توجه به شرايط سنی و مبلغ حق بيمه متغير خواهد بود ولی حقوق بازنشستگي تامين اجتماعی بر اساس مبلغ پرداختی ثابت خواهد بود . بيمه عمر و تامين آتيه پرداخت

سرمايه به صورت مستمری ندارد .

شرايط بازخريد بيمه نامه چيست ؟

بازخريد بیمه نامه پس از شش ماه پرداخت حق بیمه می تواند انجام مي شود . که بيمه گذار بايد فرم مربوطه را تکميل و همراه اصل بيمه نامه جهت بازخريد ارائه نمايد .

پس از پايان مدت قرارداد بيمه عمر ، بازپرداخت بيمه عمر به چه صورت خواهد بود ؟

مبلغ اندوخته صندوق + سود قطعي ( ستون ارزش بازخريد + سود مشارکت )

مزيت ويژه در تعيين ذينفع چيست ؟

در بيمه عمر و سرمايه گذاری شما شخصاً قادر هستيد به انتخاب خود تعيين نماييد که چه کسانی و هر کدام به چه ميزان مي توانند از مزايای اين بيمه نامه استفاده نمايند .

در بيمه عمر و تامین آتیه , مستمری و بازنشستگی چگونه امکانپذير است ؟

در بيمه نامه های عمر و تامين آتيه انفرادی پرداخت سرمايه به صورت يکجا امکانپذير مي باشد و این بیمه نامه پرداخت به صورت مستمری یا مقرری ندارد.

آيا بيمه نامه عمر و تامين آتيه انفرادی ، مستمری دارد ياخير ؟

در حال حاضر اندوخته بيمه نامه مذکور در سررسيد قرارداد فقط به صورت يکجا مسترد مي گيرد .

آيا شرکت بيمه پاسارگاد بيمه مستمری دارد ؟

در بيمه نامه ( عمر و تامين آتيه – مکمل بازنشستگی ) که به صورت گروهي و برای سازمان ها ، نهادها و شرکت ها ارائه مي گردد مي توان اندوخته بيمه نامه را به صورت مستمری و يا پرداخت يکجا مطالبه نمود .

پوشش های اضافی و تکميلی به چه صورت است ؟

پوشش بيمه بيماري های تحت پوشش : اين پوشش به افراد 12 – 60 ساله تعلق مي گيرد که بيمه شده را در برابر پنج بيماری بيمه نموده و سقف سرمايه اين پوشش حداکثر 250.000.000 ريال مي باشد و در صورت ابتلا بيمه شده به يکی از

پنج بيماری ذيل ، شرکت بيمه سرمايه اين پوشش تکميلی را طبق مبلغ مندرج در جدول ضميمه بيمه نامه و صرف نظر از هزينه های بيمارستانی پرداخت مي نمايد . اين بيماري ها عبارتند از : سکته قلبی – سکته مغزی – سرطان – پيوند اعضاء

اصلی بدن – جراحی قلب باز

پوشش بيمه تکميلی ناشی از حادثه : اين پوشش به افراد 12 الی 70 ساله تعلق مي گيرد . در صورت فوت بيمه شده در اثر حادثه ، سرمايه فوت بيمه عمر مي تواند تا چند برابر افزايش يابد .

معافيت از پرداخت حق بيمه : اين پوشش به افراد 15 الی 60 ساله تعلق مي گيرد . ( به شرط شاغل بودن ) در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بيمه شده ( که حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد ) تا پيش از سن 60 سالگی ، شرکت بيمه

متعهد مي گردد حق بيمه بيمه عمر و سرمايه گذاری را ( در زمان قطعيت از کارافتادگی کامل و دائم بيمه شده و بدون حق بيمه پوشش های تکميلی ) را تا پايان مدت قيد شده در قرارداد بيمه تقبل نمايد .

برای دريافت کارت های درمان تکميلی sos چه بايد کرد ؟

کارت های مذکور در مدت زمان معينی در سال توسط شعبه مرکزی چاپ گرديده و در اختيار نمايندگان و شعب قرار مي گيرد . بيمه گذاران محترم مي توانند پس از هماهنگی لازم با نماينده مربوطه و يا در صورت لزوم شعبه صادر کننده بيمه نامه

نسبت به دريافت کارت های sos اقدام نمايند . ( شرايط اخذ حداقل قيد شود )

 

 

لینکهای مفید بیمه عمر

به اشتراک گذاشتن این مطلب با دوستان

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
نظرسنجی: آیا مایلید بجای صرف وقت و هزینه یک سفر درون شهری برای تمدید دفترچه بیمه عمر خود این امر را با پرداخت هزینه ای اندک و به صورت کاملا آنلاین انجام دهید؟
نظرسنجی: آیا مایلید بجای صرف وقت و هزینه یک سفر درون شهری برای تمدید دفترچه بیمه عمر خود این امر را با پرداخت هزینه ای اندک و به صورت کاملا آنلاین انجام دهید؟
You must select at least one item to vote!

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در گوگل پلاس

بیمه عمر پاسارگاد در فیس بوک

کانال بیمه عمر پاسارگاد در تلگرام

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا