بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

انواع بیمه عمر

بیمه عمر دارای شرایط و مزایای بیمه ای متفاوتی است. از جمله اهداف بیمه عمر این است که افراد جامعه دارای یک تامین در آینده نزدیک باشند. این تامین موجب دور شدن انواع نگرانی ها و کاهش سطح استرس در جامعه برای هر یک از افراد خواهد شد. پرداخت حق بیمه عمر با شیوه های متفاوت موجب می شود تا دامنه وسیعی از شرایط مختلف بیمه ای وجود داشته باشد. کارکرد دیگر بیمه عمر این است که پول های خرد در سطح جامعه جمع آوری شده و در اختیار نهاد سرمایه گذار قرار می گیرد و می تواند موتور مولد اقتصاد باشد.

 

خرید آنلاین بیمه عمر پاسارگاد

خرید آنلاین بمه عمر پاسارگاد برای کودکان داشتن پشتوانه مالی در سنین ابتدایی فعالیت اقتصادی و اجتماعی هر فرد در ایجاد آینده ای موفق بسیار تاثیرگذار است. کارکرد اصلی بیمه عمر پاسارگاد برای کودکان و نوجوانان نیز همین است.

خرید بیمه عمر برای کودکان

بیمه عمر پاسارگاد برای جوانان این گروه سنی درگیر کار وسازندگی زندگی خود هستند. سرمایه گزاری حداقل 10% درآمد سالیانه برای این گروه در جهت تضمین آینده الزامیست تا ریسکهای بی شمار زندگی پوشش داده شود

خرید بیمه عمر برای جوانان

بیمه عمر پاسارگاد برای میانسالان افراد این دسته سنی کم کم به سنین پر ریسک زندگی خود نزدیک میشوند و علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی مناسب برای سنین بازنشستگی باید نیم نگاهی هم به پوششهای تکمیلی بیمه عمر داشته باشند.

خرید بیمه عمر برای میانسالان

 

در نوعی از تقسیم بندی بیمه عمر به این شکل به بیمه نامه می نگرند که پوشش اصلی آن بیمه عمر یا بیمه زندگی چیستاصولا بیمه عمر و مستمری دو نوع ریسک کلی را در زندگی افراد پوشش میدهد که شامل موارد زیر است:

  • فوت ناگهانی و غیرمنتظره (ریسک فوت:) این ریسک مخصوصاً در مورد فوت سرپرست و نان آور خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است
  • طول عمر بیش از حد انتظار (ریسک حیات:) در مقابل خطر فوت این خطر قرار دارد که در آن فرد و خانواده، در اثر طول عمر بسیار زیاد وی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرند

حال که با این خطرات آشنا شدیم بهتر است که انواع بیمه عمر بر اساس این نوع نگاه را برشماریم . برای پوشش دادن به این ریسکها، اصولا سه نوع بیمه عمر وجود دارد

  • بیمه عمر به شرط فوت (با پوشش فوت)
  • بیمه عمر به شرط حیات (با پوشش حیات)
  • بیمه عمر به شرط فوت و حیات (با پوشش توام فوت و حیات یا مختلط)

بیمه عمرو سرمایه گذاری یا بیمه زندگی که بیشتر در سطح جامعه از آن می شنویم قراردادی است که به موجب آن شرکت بیمه متعهد میشود تا در صورت فوت ویا حیات شخص بیمه شده مبلغی را به صورت یکجا یا مستمری به استفاده کننده از سرمایه بیمه نامه بپردازد. خطر فوت در بیمه های عمر، به هر علت شامل فوت ناشی از انواع بیماریها و یا حوادث بوده و فقط فوتهای ناشی ازجنگ و یا خودکشی را به صورت استثناء در نظر گرفته و تنها تحت ضوابط مشخصی تحت پوشش قرار میدهد.

نکته اینکه بیمه های عمر به خودی خود زیر مجموعه بیمه های اشخاص هستند. بیمه های اشخاص دو زیر مجموعه مهم دیگر شامل بیمه حوادثو بیمه درماننیز دارند . این سه رشته هرکدام برحسب نیازهای بیمه ای افراد به آنها معرفی می شوند.

اما نوعی دیگر از تقسیم بندی بیمه های عمر یا بیمه زندگی آن است که بر اساس ماهیت خود بیمه عمر و یا از دیدگاه فنی آنها را تقسیم بندی نماییم. بر این اساس ممکن است نوع ریسک هایی که این بیمه های زندگی پوشش می دهند دارای هم پوشانی هایی باشد، اما از آنجا که جان انسان ها را نمی توان قیمت گذاری نمود تمامی انواع بیمه های عمر می توانند کاربرد های وسیعی داشته باشند. در زیر این نوع تقسیم بندی بیمه های زندگی را شرح می دهیم.

انواع بیمه های عمر

بیمه عمر زمانی 

بیمه تمام عمر

بیمه عمر تأمین آینده فرزندان( مستمری وراث)

بیمه عمر مانده بدهكار

بیمه عمر و پس انداز ( بیمه زندگی مختلط)

 

بیمه‌ عمر زمانی ( بیمه عمر ساده زمانی)

بیشترین کاربرد این نوع بیمه نامه ها در سازمان های بزرگ است. این سازمان ها با خریداری این نوع بیمه نامه، افراد خود را در مورد شرایطی که ممکن است این افراد در اثر فوت زودرس برای سازمان و خانواده خود هزینه هایی در بر داشته باشند بیمه می نمایند. در عمل بسیاری از این نوع پوشش های بیمه ای تحت عنوان بیمه عمر گروهی برای سازمان ها صادر می شوند.

 بیمه‌ عمر در صورت‌ فوت‌ و یا به‌ اصطلاح‌ دیگر بیمه‌ عمر ساده‌ زمانی‌، نوعی‌ از بیمه‌ های اشخاص‌ است‌كه‌ در آن پوشش‌ بیمه‌ای‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ ارائه‌ می‌شود.  سرمایه‌ بیمه‌ در صورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ در طول مدت ‌اعتبار بیمه نامه قابل‌ پرداخت‌ است‌ و در صورتی‌كه‌ بیمه‌ شده‌ تا پایان‌ قرارداد در قید حیات ‌باشد وجهی ‌بابت‌ تعهدات‌ بیمه‌گر به‌ بیمه‌گذار پرداخت‌ نخواهد شد. این‌ گونه‌ بیمه‌نامه‌ها برای‌ مدت های‌ كمتر از یك‌سال‌ و تا چندین‌ سال‌ صادر می‌شود.

بیمه تمام عمر

در این نوع بیمه ،‌شركت بیمه متعهد میشود در صورت فوت بیمه شده در هر زمان سرمایه مندرج در بیمه نامه را به استفاده كنندگان یا وراث قانونی بپردازد، مدت این بیمه نامه نامحدود بوده و بیمه گر ( شرکت بیمه پاسارگاد) در ازاء دریافت حق بیمه، بطور مادام العمر متعهد میشود كه هر زمان و به هر علت بیمه شده فوت نماید به تعهدات خود مبنی بر پرداخت سرمایه فوت به ذی نفعان بیمه نامه عمل نماید.

این نکته حائز اهمیت است که در عمل این نوع بیمه نامه در کشور عزیزمان توسط شرکت های بیمه ای ارائه نمی شود.

بیمه تأمین آتیه وراث (آینده کودکان)

این نوع از انواع بیمه عمر نیز در کشور عزیز ما الزاما با این نام ارائه نمی شود. بطور مثال شرکت بیمه پاسارگاد در عمل با ارائه بیمه نامه عمر و تامین آتیه این نوع پوشش را در اختیار افراد جامعه قرار داده است. این بیمه مخصوص افرادی است كه دارای فرزندان صغیر می‌باشند و نگران وضعیت معیشتی آنان پس از فوت خود هستند. به موجب این بیمه‌نامه، بیمه گر متعهد می‌شود پس از فوت شخص بیمه‌شده، مبلغ معینی مستمری ماهانه به فرزندان وی پرداخت كند. این مستمری تا زمانی كه كوچكترین فرزند او به سن 18 سالگی برسد و یا طبق مفاد قرارداد بیمه، پرداخت می‌شود.

نکته حائز اهمیت آنکه هم اکنون بیمه نامه های عمری که تحت عنوان بیمه نامه مستمری توسط شرکت های بیمه ای ارائه می شوند دارای مجوز های قانونی از سوی بیمه مرکزی نیستند و می بایست در خصوص انتخاب آنها با تعهد در خصوص پرداخت مستمری کمال دقت را داشت.

بیمه عمر مانده بدهكار

در این نوع از بیمه عمر ، سرمایه بیمه نامه با گذشت زمان كاهش می یابد. این بیمه نامه یک بیمه نامه مدرن محسوب می شود و از سوی موسسات مالی و اعتباری برای افراد دریافت کننده اعتبار الزامی شده اند. این بیمه عمر امروزه كاربرد زیادی دارد زیرا بسیاری از بانكها و موسسات اعتباری به افراد متقاضی، وام و تسهیلات مالی پرداخت می كنند و چنانچه این افراد فوت نمایند، در بسیاری از موارد خانواده آنها قادر به باز پرداخت اقساط وام نخواهند بود و ممكن است بانك یا موسسه وام دهنده از وثیقه ارائه شده نسبت به طلب خود استفاده نماید و خانواده وام گیرنده تحت فشار قرار خواهد گرفت. مشخص است که این رخداد علاوه بر ابعاد فردی دارای ابعاد اجتماعی فراوانی نیز هست .  برای حل این مشكل فرد وام گیرنده میتواند با پرداخت حق بیمه ای ناچیز این بیمه را تهیه و چنانچه در طول مدت بازپرداخت اقساط وام فوت نماید مانده اقساط وام توسط شركت بیمه به بانك پرداخت خواهد شد و خانواده این افراد با مشكل بازپرداخت اقساط باقیمانده روبرو نخواهند بود. این نوع بیمه بصورت گروهی نیز قابل ارائه بوده و موسسات مالی می توانند كلیه وام گیرندگان خود را تحت پوشش قرار داده تا از مزایای این بیمه نامه استفاده كنند.

بیمه عمر و پس انداز ( بیمه زندگی مختلط)

این نوع بیمه در واقع كامل ترین نوع بیمه های عمر در جهان است. چرا كه در این بیمه عمر چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت نماید در صورتی كه حق بیمه ها كامل پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه به اضافه ارزش اندوخته بیمه نامه ( ذخیره ریاضی ) و سرمایه ای كه از محل مشاركت در منافع ایجاد شده به استفاده كنندگان یا وراث قانونی پرداخت می گردد و چنانچه بیمه شده تا پایان مدت بیمه نامه در قید حیات باشد، سرمایه حیات بیمه نامه شامل ذخیره ریاضی بعلاوه سرمایه ایجاد شده از محل مشاركت در منافع به بیمه شده پرداخت خواهد شد. در واقع در این نوع از بیمه چه بیمه شده در طول مدت بیمه فوت نماید و یا تا پایان مدت بیمه در قید حیات باشد شركت بیمه متعهد به بازپرداخت سرمایه بیمه نامه به استفاده كنندگان بیمه نامه خواهد بود.

در همین راستا شرکت بیمه پاسارگاد کاملترین و بهترین بیمه عمر را به نام بیمه نامه عمر و تامین آتیه ارائه نموده است . جهت آشنایی شرایط و مزایای این بیمه نامه به منوی اصلی، بخش مزایای بیمه عمر مراجعه فرمایید.  

 

لینکهای مفید بیمه عمر

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا