بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

آئین نامه های بیمه مرکزی

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 1

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 4

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 7

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 10

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 13

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 16

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 19

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 22

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 25

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 28

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 31

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 34

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 37

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 40

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 43

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 46

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 49

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 52

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 55

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 57

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 59

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 62

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 65

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 67-1

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 70

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 72-1

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 74-1

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 77

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 80

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 83

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 86

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 89

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 92

مرحله دوم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه

آیین نامه کارگزاري (دلالی ) رسمی

دستورالعمل بررسي صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 2

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 5

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 8

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 11

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 14

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 17

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 20

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 23

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 26

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 29

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 32

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 35

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 38

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 41

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 44

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 47

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 50

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 53

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 55-1

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 58

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 60

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 63

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 66

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 68

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 71

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 73

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 75

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 78

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 81

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 84

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 87

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 90

چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور

مرحله سوم اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور

پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد

ضوابط اجرایی ماده 20

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 3

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 6

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 9

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 12

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 15

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 18

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 21

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 24

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 27

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 30

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 33

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 36

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 39

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 42

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 45

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 48

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 51

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 54

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 56

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 58-2

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 61

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 64

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 67

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 69

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 72

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 74

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 76

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 79

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 82

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 85

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 88

آئین نامه بیمه مرکزی شماره 91

مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه

متن کامل قانون بیمه

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث

به اشتراک گذاشتن این مطلب با دوستان

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
نظرسنجی: آیا مایلید بجای صرف وقت و هزینه یک سفر درون شهری برای تمدید دفترچه بیمه عمر خود این امر را با پرداخت هزینه ای اندک و به صورت کاملا آنلاین انجام دهید؟
نظرسنجی: آیا مایلید بجای صرف وقت و هزینه یک سفر درون شهری برای تمدید دفترچه بیمه عمر خود این امر را با پرداخت هزینه ای اندک و به صورت کاملا آنلاین انجام دهید؟
You must select at least one item to vote!

درباره ما

شرکت بیمه پاسارگادوب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

googleplus

facebook logo

our telegram channel

 

بالا