بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

شرایط بیمه عمر پاسارگاد

 

شرایط بیمه عمر : لزوم بالغ و عاقل بودن بیمه گذار در بیمه عمر

در واقع این شرط یکی از شروط همیشگی قانونی برای انجام امور مالی و انجام قراردادها در کشور محسوب می شود. بنابراین و بر اساس قانون بیمه گذار بیمه عمر که متعهد به پرداخت حق بیمه عمر و دریافت سرمایه های بیمه از جمله ارزش بازخرید بیمه عمر و اندوخته آن است باید عاقل و بالغ باشد. برای آنکه یک فرد ( جنسیت تفاوتی ندارد) بتواند بیمه گذار بیمه عمر باشد باید به سن قانونی رسیده باشد ( بالغ باشد) و در عین حال عاقل باشد چرا که بیمه عمر یک قرارداد بلند مدت با شرکت بیمه پاسارگاد است و در طول زمان ممکن است بیمه گذار نیازمند این باشد که تصمیماتی در خصوص آینده بیمه عمر پاسارگاد خود اخذ نماید.

 

خرید آنلاین بیمه عمر پاسارگاد

خرید آنلاین بمه عمر پاسارگاد برای کودکان داشتن پشتوانه مالی در سنین ابتدایی فعالیت اقتصادی و اجتماعی هر فرد در ایجاد آینده ای موفق بسیار تاثیرگذار است. کارکرد اصلی بیمه عمر پاسارگاد برای کودکان و نوجوانان نیز همین است.

خرید بیمه عمر برای کودکان

بیمه عمر پاسارگاد برای جوانان این گروه سنی درگیر کار وسازندگی زندگی خود هستند. سرمایه گزاری حداقل 10% درآمد سالیانه برای این گروه در جهت تضمین آینده الزامیست تا ریسکهای بی شمار زندگی پوشش داده شود

خرید بیمه عمر برای جوانان

بیمه عمر پاسارگاد برای میانسالان افراد این دسته سنی کم کم به سنین پر ریسک زندگی خود نزدیک میشوند و علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی مناسب برای سنین بازنشستگی باید نیم نگاهی هم به پوششهای تکمیلی بیمه عمر داشته باشند.

خرید بیمه عمر برای میانسالان

 

شرایط بیمه عمر : برخورداری بیمه شده از سلامت فیزیکی و روانی

در بیمه عمر اصل اساسی این است که سلامت فرد بیمه شده محور اصلی بیمه نامه عمر پاسارگاد محسوب میشود. بنابراین شرایط پزشکی بیمه شده حائز اهمیت فراوانی است. هنگامی که فردی جهت دریافت بیمه عمر مراجعه می نماید ابتدا فرم پرسشنامه بیمه عمر پاسارگاد را تکمیل می نماید تا شرکت بیمه پاسارگاد شرایط آن فرد را بر اساس اظهارات او بررسی نماید. اگر هیچگونه شرایط غیر طبیعی سلامتی در پرسشنامه بیمه عمر ذکر نشده باشد بدون هیچ مشکلی و با رعایت سقف سرمایه های بیمه عمر برای سنین مختلف، بیمه عمر پاسارگاد برای او صادر خواهد شد. هنگامی که فرد بیمه شده بیان میکند که دارای بیماری خاصی است ( به طور مثال بیماری قلبی) شرکت بیمه از نظر پزشکان معتمد خود کمک می گیرد و با مشورت آنها پرونده فرد بیمه شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت با توجه به نظر پزشک و رای کارشناسان در خصوص بیمه عمر آن فرد تصمیم گرفته خواهد شد.

شرایط بیمه عمر : تکمیل پرسشنامه بیمه عمر

شرکت بیمه پاسارگاد برای صدور بیمه عمر نیازمند آن است تا پیشنهاد و پرسشنامه بیمه عمر از سوی بیمه گذار و بیمه شده تکمیل شود. در قسمت اول پرسشنامه بیمه عمر بیمه گذار مشخصات فردی خود را به دقت و بدون خط خوردگی اعلام می نمایند. در قسمت بعدی فرد بیمه شده نیز همین مشخصات را به دقت وارد می نماید. همچنین پرسشنامه شامل شرایط مالی و پوشش های بیمه ای است که مورد انتظار بیمه گذار است و این قسمت نیز باید به دقت تکمیل شود. سپس استفاده کننده گان در صورت حیات و فوت بیمه شده ذکر می گردد. در انتها نیز شرایط سلامتی فرد بیمه شده مورد پرسش قرار می گیرد که بیمه شده می بایست به دقت و با رعایت حد اعلای حسن نیت این قسمت را تکمیل نماید. سپس صحت تمامی اطلاعات را بیمه گذار و بیمه شده با امضای برگه پرسشنامه تایید می نمایند . پس از صدور بیمه عمر پاسارگاد برای فرد بیمه شده، پرسشنامه تکمیل شده جزء لاینفک قرارداد بیمه نامه عمر خواهد بود.

شرایط بیمه عمر : تصاویر کارت شناسایی

جهت جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه در ثبت مشخصات فردی بیمه گذار، بیمه شده و استفاده کنندگان از سرمایه های بیمه عمر بهتر است تا تصاویر کارت شناسایی آنها در اختیار شرکت بیمه پاسارگاد قرار گیرد.

شرایط بیمه عمر : پرداخت حق بیمه عمر

شرکت بیمه پاسارگاد هنگامی تعهد خود در قبال بیمه عمر را انجام خواهد داد که پس از پرسشنامه تکمیل شده ، حق بیمه عمر مورد نظر در وجه شرکت پرداخت شده باشد و در انتها بیمه نامه عمر نیز صادر شده باشد. بنابراین تکمیل پرسشنامه بیمه عمر به تنهایی هیچ حقی را برای بیمه گذار و بیمه شده بوجود نخواهد آورد. حتی با وجود تکمیل پرسشنامه و پرداخت حق بیمه عمر و در حالی که شرکت بیمه پاسارگاد هنوز شرایط بیمه عمر را نپذیرفته است و بیمه نامه عمر صادر نشده است ، هنوز هم هیچ حقی برای بیمه گذار و بیمه شده بوجود نیامده است. ولی پرداخت حق بیمه عمر عاملی است که نشان می دهد بیمه شده و بیمه گذار به صورت جدی خواهان دریافت بیمه نامه هستند و به این ترتیب شرکت بیمه اقدام به بررسی پیشنهاد آنها خواهد نمود.

شرایط بیمه عمر : مدت زمان بیمه عمر پاسارگاد

حداقل مدت زمان بیمه نامه عمر جهت انتخاب از سوی درخواست کنندگان 5 سال و حداکثر آن نیز 30 سال است . به این ترتیب هر فردی می تواند بیمه عمر خود را بین اعداد 5 تا 30 سال انتخاب نماید. مثلا ممکن است فردی بیمه نامه عمر خود را برای 9 سال آینده تنظیم نماید و فرد دیگری نیز مدت زمان 26 سال را در نظر بگیرد. نکته مهم در اینجا آن است که باید توجه داشت بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد یک بیمه نامه و یک سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود و هر اندازه که دید بلند مدت تری در انتخاب آن داشته باشیم سودآوری آن نیز برای ما بیشتر خواهد بود. در انتخاب مدت زمان بیمه نامه عمر سن فرد بیمه شده هم بسیار مهم است.

شرایط بیمه عمر : بیمه شدن از یک سالگی تا 64 سالگی

همانطور که عنوان شد کمترین مدت بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد نمی تواند از 5 سال کمتر باشد. بنابراین بالاترین سنی که یک فرد می تواند بیمه عمر پاسارگاد را درخواست نماید 64 سالگی است و حداکثر مدت بیمه عمری که می تواند درخواست نماید نیز 5 سال خواهد بود. هر کودک تازه به دنیا آمده ای که والیدن او جهت دریافت کد ملی او اقدام نموده اند، میتواند بیمه عمر پاسارگاد داشته باشد.

شرایط بیمه عمر : سپردگذاری در بیمه عمر

در بیمه عمر پاسارگاد این امکان وجود دارد که بیمه گذار علاوه بر پرداخت حق بیمه عمر به صورت اقساطی ، مبلغی را به عنوان سپرده در بیمه عمر قرار دهد و به این ترتیب میزان سودآوری بیمه نامه عمر بالاتر خواهد بود. همچنین قراردادن مبلغ سپرده در بیمه عمر میزان پایه حق بیمه عمر را افزایش می دهد و به این ترتیب پوشش های بیمه ای در بیمه عمر هم بالاتر خواهد رفت.

شرایط بیمه عمر : امکان ابطال بیمه عمر زیر 30 روز

این امکان فراهم شده است تا اگر بیمه عمر پاسارگاد صادر شده مغایر با آنچه مورد نظر بیمه گذار است، بیمه گذار درخواست ابطال بیمه نامه عمر را داشته باشد. باید دقت نمود که این فرصت قابل تمدید نیست و اگر 30 روز از تاریخ صدور بیمه نامه بگذرد و درخواست ابطالی به دست شرکت نرسد ، این شرایط به قبول بیمه نامه عمر صادر شده از سوی بیمه گذار قلمداد میشود.

شرایط بیمه عمر : سرمایه فوت حداقل برای افراد بالای 60 سال سن

همانطور که قبلا بیان شد این امکان وجود دارد تا افراد با سن 64 سال نیز بیمه نامه عمر را تهیه کنند اما باید در نظر داشت که شرکت بیمه پاسارگاد برای این افراد حداقل سرمایه فوت را در نظر خواهد گرفت مگر آنکه آزمایشات پزشکی مورد توجه شرکت بیمه انجام شود تا تصمیمی متفاوتی در خصوص بیمه نامه عمر پیشنهادی گرفته شود.

شرایط بیمه عمر : تشکیل اندوخته بیمه عمر

بیمه عمر پاسارگاد از جمله بیمه نامه های اندوخته دار است. اندوخته بیمه عمر شامل مبالغی از حق بیمه عمر است که بیمه گذاران به شرکت بیمه پاسارگاد پرداخت کرده اند و بیمه پاسارگاد بر اساس قانون بیمه های عمر اقدام به نگهداری آنها به شیوه مورد قبول بیمه مرکزی می نمایند. این اندوخته ها از آن جهت نگهداری می شود که شرکت بیمه بتواند در آینده دور و نزدیک از پس تعهدات خود در قبال بیمه گذاران برآید. این اندوخته ها توسط شرکت بیمه پاسارگاد سرمایه گذاری می شود و در قالب سود مشارکت در منافع قابل پرداخت خواهد بود.

وجود اندوخته ها در بیمه عمر یکی از جذابیت های اصلی این نوع بیمه نامه ها است. با وجود این اندوخته، علاوه بر اینکه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه عمر ، دارای پوشش های بیمه ای است، می توان در انتهای مدت بیمه نامه و انقضای آن ، به شرط حیات بیمه شده، سرمایه حیات بیمه نامه عمر را دریافت نمود که شامل اصل و سود مبالغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه عمر است.

شرایط بیمه عمر : بیمه نشدن فرد معتاد

اگر فردی در حال حاضر معتاد به استفاده از مواد اعتیادآور است امکان صدور بیمه عمر برای او وجود ندارد. به این ترتیب فرد بیمه شده نمی تواند معتاد باشد. در صورت ترک مواد و بهبود فرد بیمه شده ، در خصوص مدت زمان سپری شده از ترک فرد و امکان بیمه شدن او پزشکان معتمد شرکت بیمه پاسارگاد نظر خواهند داد.

شرایط بیمه عمر : بازخرید بیمه نامه عمر

این امکان در بیمه عمر وجود دارد که بیمه گذار پیش از به پایان رسیدن مدت زمان بیمه نامه خود اقدام به بازخرید بیمه عمر خود نزد شرکت بیمه پاسارگاد نماید. به این ترتیب تنها پس از گذشت 6 ماه از بیمه نامه و پرداخت حداقل 6 قسط از بیمه نامه امکان بازخرید بیمه عمر و دریافت ارزش بازخرید وجود دارد. نکته ای که باید به آن دقت شود آن است که در صورت درخواست بازخرید از سوی بیمه گذار ممکن است مبالغی برابر ، بیشتر و یا کمتر از کل مجموع حق بیمه پرداختی به عنوان ارزش بازخرید قابل پرداخت باشد. این شرایط در جدول بیمه عمر و محاسبات بیمه عمر که نزد بیمه گذار قرارداد از همان ابتدا ارائه شده است.

شرایط بیمه عمر : بیمه نشدن برخی افراد با بیماری های خاص

باید توجه داشت که همانطور که قبلا بیان شد، بیمه شده در پرسشنامه بیمه عمر می بایست در خصوص شرایط سلامت خود با رعایت حد اعلای حسن نیت اقدام به پاسخ گویی کند. برخی از انواع بیماری ها هستند که اگر فرد بیمه شده به آنها مبتلا باشد امکان صدور بیمه عمر برای او توسط شرکت بیمه پاسارگاد ممکن نخواهد بود. از جمله این بیماری ها میتوان به سرطان، دیابت کنترل نشده ، کم خونی شدید و ... نام برد.

برخی بیماری ها هستند که بیمه شده حتی با وجود آنکه به آنها مبتلا شده است امکان صدور بیمه نامه عمر پاسارگاد برای او وجود دارد. از جمله این بیماری ها میتوان به کم خونی خفیف ، دیابت کنترل شده و ... نام برد. در اینگونه موارد شرکت بیمه پاسارگاد با بررسی بیشتر پرسشنامه از طریق مشاوره پزشکان معتمد خود ممکن است بیمه عمر و تامین آتیه را صادر نماید.

شرایط بیمه عمر : بارداری بیمه شده

در مواردی که فرد بیمه شده باردار است امکان صدور بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد برای او وجود ندارد. در این شرایط افراد باید جهت خرید بیمه عمر بعد از اتمام دوران بارداری اقدام نمایند.

شرایط بیمه عمر : ضرایب تشکیل سرمایه

هنگامی که حق بیمه پرداخت می شود و برای آنکه بیمه عمر پاسارگاد برای فرد بیمه شده صادر شود، از ضریبی برای تشکیل سرمایه فوت استفاده می شود که این عدد به صورت عام بین 120 تا 360 است. به طور مثال اگر حق بیمه پرداخت شده به طور مثال 100 هزار تومان است و ضریب سرمایه 300 انتخاب شود ، آنگاه سرمایه فوت عادی برای فرد بیمه شده 30 میلیون تومان است.

نکته اصلی در اینجا آن است که تشکیل سرمایه فوت محور اصلی بیمه عمر پاسارگاد است و نمی توان آن را از بیمه عمر حذف کرد. بنابراین عامل اصلی در تشکیل تمامی سرمایه های بیمه ای در پوشش های مختلف این ضریب خواهد بود.

شرایط بیمه عمر : سرمایه حیات

بیمه عمر پاسارگاد به نوعی طراحی شده است که در صورت حیات فرد بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه سرمایه حیات بیمه عمر قابل پرداخت خواهد بود. این سرمایه حیات شامل اندوخته بیمه نامه است که شامل سود تضمینی است. همچنین مبلغی به این اندوخته اضافه می شود که همان سود مشارکت در منافع است.

شرایط بیمه عمر : سود مشارکت در منافع

در بیمه عمر پاسارگاد به مبالغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه سود تضمینی بر اساس قانون بیمه مرکزی تعلق می گیرد. علاوه بر این سود تضمینی مبالغی نیز تحت عنوان سود مشارکت در منافع تعلق می گیرد که پاداش در نظر گرفته شده برای بیمه گذار برای همراهی در طول مدت زمانی است که اقدام به پرداخت حق بیمه عمر نموده است. این مبالغ در انواع طرح های سرمایه گذاری به کار گرفته میشود و سود حاصل از آن در قالب سود مشارکت در منافع به بیمه گذارن برمی گردد.

شرایط بیمه عمر : لزوم شاغل بودن برای دریافت پوشش از کارافتادگی

در بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد هنگامی که بیمه گذار از شرکت بیمه پاسارگاد پوشش از کارافتادگی را درخواست می نمایند ، فرد بیمه شده می بایست شاغل باشد تا این پوشش جاری شود. شایان ذکر آنکه مشاغل خانگی هم قابل قبول خواهد بود. حتی مشاغل نیمه وقت نیز می تواند مورد نظر قرارگیرند.

شرایط بیمه عمر : تابعیت ایرانی و یا مجوز اقامت موقت

افرادی که درخواست بیمه عمر را به شرکت بیمه پاسارگاد ارائه می نماید می بایست تابعیت ایرانی و یا مجوز اقامت موقت داشته باشد. به این ترتیب هر فردی که در ایران متولد می شود و دارای پدر و مادر ایرانی دارد میتواند بیمه عمر خریداری کند. همینطوری فردی که دارای پدر و مادر ایرانی است و توسط سفارت ایران در خارج شناسایی شده است دارای تابعیت ایرانی است و مشکلی بابت خریداری بیمه عمر نخواهد داشت. افراد خارجی که در ایران حضور دارند و مجوز قانونی لازم را دارند نیز می توانند جهت تهیه بیمه نامه اقدام نمایند.

شرایط بیمه عمر : عدم نیاز به گذراندن دوره خدمت سربازی

افراد مذکر که به سن قانونی رسیده اند برای تهیه بیمه عمر پاسارگاد نیاز ندارند که حتما دوره خدمت سربازی را گذرانده باشند و کارت پایان خدمت داشته باشند. در این شرایط علت عدم داشتن کارت پایان خدمت و یا داشتن کارت معافیت بسیار مهم است. در صورتی که معافیت از نوع پزشکی باشد می بایست نوع ماده و بند در پرسشنامه به طور دقیق ذکر گردد تا شرکت بیمه پاسارگاد در خصوص آن تصمیم گیری نماید.

شرایط بیمه عمر : دو پوشش اصلی شامل فوت و حیات بیمه شده

بیمه عمر پاسارگاد دارای دو پوشش بیمه ای مهم و اصلی شامل فوت و حیات بیمه شده است و این به معنی آن است که این پوشش ها قابل حذف نخواهند بود و فرد بیمه گذار با پرداخت حق بیمه حتما این دو پوشش را با ضرایب تعیین شده در بیمه نامه خریداری خواهد کرد. خریداری این دو پوشش اصلی به معنی آن است که هزینه های آنها را نیز پرداخت خواهد کرد. سایر پوشش های تکمیلی بیمه عمر پاسارگاد مانند بیماری های خاص ، از کار افتادگی و ... این قابلیت را دارند تا انتخاب نشوند و هزینه ای هم بابت آنها پرداخت نشود.

شرایط بیمه عمر : عدم نیاز به بیمه گر پایه

برای خرید بیمه عمر پاسارگاد نیاز به وجود بیمه گر پایه نیست و شما به طور کاملا مستقل از سایر شرایط بیمه ای میتوانید برای خرید بیمه عمر پاسارگاد اقدام نمایید. بطور مثال شما برای خرید بیمه عمر نیازی ندارید که حتما بیمه شده تامین اجتماعی باشید.

شرایط بیمه عمر : بیمه عمر پاسارگاد بیمه درمان تکمیلی نیست

باید توجه داشته باشید که بیمه عمر یک بیمه درمانی یا بیمه درمان تکمیلی نیست. گاهی شباهت هایی بین انواع بیمه نامه وجود دارد که ممکن است موجب بروز اشتباه در انتخاب بیمه نامه گردد. بیمه های درمانی برای شما اندوخته ای را در نظر نمی گیرند و در پایان مدت دوره بیمه نامه که عموما یک ساله هستند تمام مبالغ حق بیمه پرداختی شما در هر صورت به عنوان هزینه خریداری بیمه نامه از شما دریافت می شود و هیچ مبلغی برای شما قابل برداشت نخواهد بود. اما در بیمه عمر پاسارگاد شما در طول زمان که اقدام به پرداخت حق بیمه عمر می نمایید همواره مبلغی به عنوان اندوخته بیمه عمر برای شما نزد شرکت پاساگاد در نظر گرفته می شود. با رشد بیمه عمر و طول مدت زمان، این مبلغ اندوخته نیز رشد می نماید و همواره در دسترس شما خواهد بود.

شرایط بیمه عمر : روش های پرداخت متنوع

پرداخت حق بیمه عمر به صورت یکجاست که بر اساس قانون این امکان وجود دارد که به صورت اقساطی پرداخت شود. بنابراین شیوه های اقساطی مختلفی در نظر گرفته شده است تا بیمه گذار بتواند بسته به شرایط مالی خود از بین آنها بهترین شیوه مورد نیاز را انتخاب نماید. در حال حاضر این شیوه های پرداخت به صورت ماهانه ، سه ماهه، شش ماهه و سالانه است. شایان ذکر است که پرداخت های اقساط به صورت سالانه نسبت به سایر روش ها در آینده سود بیشتری را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

شرایط بیمه عمر : تسهیلات وام

با توجه به اینکه بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد از نوع بیمه های اندوخته دار است این امکان برای بیمه گذار بیمه عمر وجود دارد تا به پشتوانه این اندوخته اقدام به دریافت تسهیلات نماید. دریافت تسهیلات وام و استفاده از اندوخته از جمله اصول اساسی بیمه عمر محسوب می گردد که در هیچ نوع بیمه نامه دیگری وجود ندارد.

 

لینکهای مفید بیمه عمر

به اشتراک گذاشتن این مطلب با دوستان

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
نظرسنجی: آیا مایلید بجای صرف وقت و هزینه یک سفر درون شهری برای تمدید دفترچه بیمه عمر خود این امر را با پرداخت هزینه ای اندک و به صورت کاملا آنلاین انجام دهید؟
نظرسنجی: آیا مایلید بجای صرف وقت و هزینه یک سفر درون شهری برای تمدید دفترچه بیمه عمر خود این امر را با پرداخت هزینه ای اندک و به صورت کاملا آنلاین انجام دهید؟
You must select at least one item to vote!

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در گوگل پلاس

بیمه عمر پاسارگاد در فیس بوک

کانال بیمه عمر پاسارگاد در تلگرام

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا