بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

انتخاب مقصد سرمایه گذاری در بیمه عمر پاسارگاد

در مورد سود بیمه عمر و قوانین مربوط به آن، شرکت بیمه پاسارگاد علاوه بر پرداخت سود تضمینی به بیمه گذاران از محل اندوخته بیمه نامه عمر ، آنها را در حداقل ۸۵ درصد سود حاصل از سرمایه گذاری بیمه سهیم می نماید که به آن سود مشارکت در منافع یا به اختصار سود مشارکت می گویند.

 

خرید آنلاین بیمه عمر پاسارگاد

خرید آنلاین بمه عمر پاسارگاد برای کودکان داشتن پشتوانه مالی در سنین ابتدایی فعالیت اقتصادی و اجتماعی هر فرد در ایجاد آینده ای موفق بسیار تاثیرگذار است. کارکرد اصلی بیمه عمر پاسارگاد برای کودکان و نوجوانان نیز همین است.

خرید بیمه عمر برای کودکان

بیمه عمر پاسارگاد برای جوانان این گروه سنی درگیر کار وسازندگی زندگی خود هستند. سرمایه گزاری حداقل 10% درآمد سالیانه برای این گروه در جهت تضمین آینده الزامیست تا ریسکهای بی شمار زندگی پوشش داده شود

خرید بیمه عمر برای جوانان

بیمه عمر پاسارگاد برای میانسالان افراد این دسته سنی کم کم به سنین پر ریسک زندگی خود نزدیک میشوند و علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی مناسب برای سنین بازنشستگی باید نیم نگاهی هم به پوششهای تکمیلی بیمه عمر داشته باشند.

خرید بیمه عمر برای میانسالان

 

 این میزان بهره وری یا سود در بیمه عمر سود مشارکت در منافع است و  به همین منظور بر اساس مقررات مصوب شورای عالی بیمه، شرکت های بیمه باید طبق آیین نامه ۹۷ بخشی از ذخایر ریاضی بیمه نامه های عمر یا همان اندوخته بیمه عمر را با رعایت نصاب های تعیین شده نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری نموده و بخش دیگر را در صندوق های سرمایه گذاری سهام شرکت های پذیرفته گفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و .... سرمایه گذاری نمایند. بازده سرمایه گذاری های بیمه انجام شده از محل ذخایر ریاضی در پایان هر سال مالی توسط شرکت بیمه محاسبه و ۸۵ درصد آن به عنوان سود مشارکت در منافع بیمه گذار به نسبت مبلغ ذخیره ریاضی هر روز در ابتدای آن سال مالی به اندوخته بیمه عمر سال قبل اضافه میشود.

شرکت بیمه پاسارگاد نیز به همین منظور و در راستای شفافیت هر چه بیشتر در فرم پرسشنامه بیمه عمر و تامین آتیه به عنوان بهترین بیمه عمر در کشور، دو گزینه برای این مهم در نظر گرفته است که مقصد سرمایه گذاری را با انتخاب بیمه گذار به یکی از این دو گزینه اختصاص خواهد داد که به شرح زیر خواهد بود:

انتخاب مقصد سرمایه گذاری توسط بیمه گذار

چنانچه بیمه گذاری درخواست انتخاب تعیین مقاصد سرمایه گذاری ذخائر ریاضی بیمه‌ عمر خود را دارا باشد می بایست در هنگام تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد عمر و تامین آتیه گزینه انتخاب توسط بیمه گذار در قسمت پوشش های تکمیلی را علامت زده و به همراه فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر پاسارگاد، فرم مذکور را نیز تکمیل و به واحد صدور مربوطه تحویل نماید مجموع درصد های انتخابی چنانچه کمتر از ۱۰۰ واحد باشد مابقی آن به انتخاب شرکت بیمه پاسارگاد و در سایر سرمایه‌گذاری‌ های بیمه  منظور خواهد شد.  در پایان هر سال مالی و در هنگام محاسبه سود مشارکت در منافع میانگین وزنی سرمایه گذاری های انتخابی محاسبه و در ذخایر ریاضی بیمه نامه عمر و تامین آتیه صادر شده محاسبه خواهد شد.

دقت داشته باشید که تا دوسال امکان تغییر درصد های انتخابی وجود نداشته و پس از آن نیز بر اساس روش پرداخت حق بیمه بیمه نامه و پایان سال بیمه ای امکان صدور الحاقیه برای تغییر درصد های مورد نظر فراهم می باشد.

 ضروری است فرم تعیین ترکیب سرمایه گذاری نیز همانند فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر با امضا  بیمه گذار ، نماینده و نماینده فروش و همچنین درج تاریخ و شماره به واحد صدور مربوطه تحویل شود .

انتخاب مقصد سرمایه گذاری توسط بیمه پاسارگاد

 با انتخاب این گزینه شما اختیار سرمایه گذاری بیمه از محل اندوخته بیمه نامه عمر را به طور کلی به شرکت بیمه پاسارگاد می دهید تا در مورد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تصمیم گیری و طبق آیین نامه ۹۷ عمل کند.

سود سرمایه گذاری سهام در محاسبات مشارکت در منافع بیمه عمر عبارت است از سود تقسیم شده شرکت های سرمایه پذیر به علاوه سود حاصل از خرید و فروش سهام این شرکت ها در طول دوره مالی آنها. قابل ذکر است که تغییرات قیمت سهام اعم از کاهش یا افزایش در محاسبات مذکور منظور نخواهد شد.

در زیر می توانید فرم تعیین ترکیب سرمایه گذاری ذخیره ریاضی بیمه نامه عمر و تامین آتیه به منظور محاسبه مشارکت در منافع را دانلود کنید. 

 

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا