بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

زیر مجموعه ها

بیمه عمر با پرداخت ماهیانه برای کودکاندر این روش ، حق بیمه عمر می بایست به صورت ماهیانه از طرف بیمه گزار پرداخت گردد. این روش پرداخت معمولا مناسب افرادیست که درآمد ماهیانه مشخصی دارند و میتوانند برای پرداخت به موقع اقساط حق بیمه روی آن حساب کنند. با تهیه بیمه عمر با روش پرداخت ماهیانه تنها یک قبض به قبوض ماهیانه شما اضافه شده وباید مراقب بود که پرداخت آن فراموش نشود.

خرید بیمه عمر جوانان با پرداخت ماهیانه

3monthدر این روش ، حق بیمه عمر می بایست هر سه ماه یکبار از طرف بیمه گزار پرداخت گردد. این روش پرداخت معمولا مناسب افرادیست که درآمد فصلی حدودا مشخصی دارند و میتوانند برای پرداخت به موقع اقساط حق بیمه روی آن حساب کنند. با تهیه بیمه عمر با روش پرداخت سه ماهه سود بیمه نامه از حالت ماهیانه بیشتر شده و باید مراقب بود که پرداخت آن فراموش نشود.

خرید بیمه عمر جوانان با پرداخت سه ماهه

6monthدر این روش ، حق بیمه عمر می بایست هر شش ماه یکبار از طرف بیمه گزار پرداخت گردد. این روش پرداخت معمولا مناسب افرادیست که علاقه ای به پرداخت در بازه های کوتاه مدت ندارند و یا درآمد آنها در طول سال موسمیست . با تهیه بیمه عمر با روش پرداخت شش ماهه سود بیمه نامه از دو حالت ماهیانه و سه ماهه بیشتر شده و باید مراقب بود که پرداخت آن فراموش نشود.

خرید بیمه عمر جوانان با پرداخت شش ماهه

بیمه عمر پاسارگاد با پرداخت سالیانه برای کودکاندر این روش پرداخت، حق بیمه عمر تمام سال در ابتدای هر سال پرداخت میشود. این روش مناسب کسانیست که درآمد فصلی یا پروژه ای دارند و نمیتوانند روی پرداخت ماهیانه حساب کند. مزیت اصلی این روش نسبت به روش ماهیانه ، سود بالاتر بیمه نامه با پرداخت یکسان است و مشکل فراموش کردن پرداخت اقساط سر ماه نیز وجود نخواهد داشت.

خرید بیمه عمر جوانان با پرداخت سالیانه

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا