بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

انواع بیمه


با آنکه بیمه دامنه وسیعی دارد و موارد کاربرد آن تقریباً نامحدود بنظر می رسد، اما برای سهولت یادگیری و اجرا،مانند سایر امور میتوان آن را از زوایا و دیدگاههای مختلف تقسیم بندی نمود.

بیمه چیست؟


به موجب قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از عقد یا قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه سرمایه فوت و غرامت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. در متون انگلیسی بیمه به صورت زیر تعریف شده است

 

ادامه مطلب...

در یک نوع تقسیم بندی بیمه ها به اجتماعی و بازرگانی تقسیم میشوند:

ادامه مطلب...

در تقسیم بندی دیگر بیمه ها به اجباری و اختیاری تقسیم میشوند:

ادامه مطلب...

در یک نوع تقسیم بندی دیگر بیمه ها بر اساس ماهیت پوشش ها به بیمه های اموال ، اشخاص و مسئولیت تقسیم می شوند:

 

ادامه مطلب...

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا