بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

خسارت در بیمه


در صورت بروز هرگونه خسارت به فرد یا دارایی بیمه شده ، برای تمامی پوشش های بیمه ای ، که پوشش های بیمه ای برای او جاری است ، بیمه گذار یا ذی نفع سرمایه بیمه و یا وکیل قانونی او می بایست از طریق درخواست کتبی و سایر مدارک مورد نیاز اقدام به تشکیل اولیه پرونده سرمایه فوت و غرامت نمایند تا مراحل بعدی توسط کارشناسان اعلام گردد.

 

ادامه مطلب...

ارزیابي و تعیین خسارت در عالم واقعیت

خسارت نتیجه ملموس عملیات بیمه گری است. مردم دست به خرید بیمه میزنند چرا که نگران احتمال عواقب بد ناشی از بداقبالی هستند.

 

ادامه مطلب...

بررسی مدارک سرمایه و غرامت

بیمه گر مدارک سرمایه و غرامت را بررسی میکند تا اطمینان یابد که :

 

ادامه مطلب...

وظایف بیمه گذارپس از خسارت

وظایف بیمه گذارپس از وقوع خسارت میتواند به وظایف ضمنی و وظایف صریح تقسیم شود . در اینجا از واژه خسارت بجای سرمایه فوت و غرامت استفاده می شود تا نشان دهنده کلی بودن وظایف در تمامی انواع بیمه نامه ها باشد.

 

ادامه مطلب...

اعلام خسارت

شرایط اعلام خسارت متفاوت است. در مواقعی که بیمه گذار پس از وقوع حادثه ای که احتمالاً منجر به خسارت شده یا میشود، باید در اولین فرصت ممکن بیمه گر را مطلع نماید. در تمامی موارد اعلام خسارت باید از طریق نماینگان و شعب به صورت مکتوب باشد.

 

ادامه مطلب...

آیین نامه بیمه مرکزی در خصوص ارزيابی خسارت بيمه‌‏اي (آيين نامه شماره ۸۵)

 

شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ «آيين‌نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه‌اي» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۱۴ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

 

ادامه مطلب...

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا