بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

پوشش از کارافتادگی در بیمه عمر پاسارگاد

بيمه پاسارگاد بنابر پرسشنامه و پيشنهاد تکمیل شده توسط بيمه گذارو براساس قانون و مقررات بیمه در ایران موافقت می نمايد چنانچه بيمه شده به هر علت از کار افتاده کلی و دائم گردد و قادر به انجام هيچ گونه فعاليتی نباشد علاوه بر پرداخت سرمایه از کارافتادگی به هر علت از دريافت حق بيمه اصلی و پوشش های اضافی از تاريخ شروع تا خاتمه دوره از کار افتادگی صرف نظر نـموده و بيمه نامه عمروتأمین آتیه را به اعتبار خود باقی نگهدارد.

از کارافتادگی کلی و دائمي فقط به افراد شاغل ( افراد غیر از بازنشسته ، خانه دار ، دانشجو و سرباز ) و پايين تر از 59 سال تعلق مي گيرد . معافيت مي تواند بر اثر حادثه يا بيماری باشد . اگر منشاء معافيت و از کارافتادگی حادثه باشد با شروع قرارداد فعال مي شود و اگر منشاء بيماری باشد اين پوشش شش ماه پس از شروع قرارداد فعال مي شود و 6 ماه هم بايد طول درمان ادامه داشته باشد .

 

خرید آنلاین بیمه عمر پاسارگاد

خرید آنلاین بمه عمر پاسارگاد برای کودکان داشتن پشتوانه مالی در سنین ابتدایی فعالیت اقتصادی و اجتماعی هر فرد در ایجاد آینده ای موفق بسیار تاثیرگذار است. کارکرد اصلی بیمه عمر پاسارگاد برای کودکان و نوجوانان نیز همین است.

خرید بیمه عمر برای کودکان

بیمه عمر پاسارگاد برای جوانان این گروه سنی درگیر کار وسازندگی زندگی خود هستند. سرمایه گزاری حداقل 10% درآمد سالیانه برای این گروه در جهت تضمین آینده الزامیست تا ریسکهای بی شمار زندگی پوشش داده شود

خرید بیمه عمر برای جوانان

بیمه عمر پاسارگاد برای میانسالان افراد این دسته سنی کم کم به سنین پر ریسک زندگی خود نزدیک میشوند و علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی مناسب برای سنین بازنشستگی باید نیم نگاهی هم به پوششهای تکمیلی بیمه عمر داشته باشند.

خرید بیمه عمر برای میانسالان

 

تعاريف و شرايط پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه عمر

ماده1) تعریف:

از کار افتادگی کلی و دائمی عبارت است از ناتوانی کامل بيمه شده در انجام هرگونه شغل يا فعاليت در اثر بيماری و يا حادثه از قبيل فقدان ديد از دو چشم، قطع يا از کار افتادگی کامل و دائمی دو بازو, دودست، دوساق پا يا دوپا، فقدان يک بازو يا يک دست و يا يک ساق پا و يا امراض دماغی غير قابل علاج که باعث اختلال کلی مشاعر شوند. معافيت از پرداخت حق بيمه شامل از کار افتادگي­هائی می­گردد که پس از شروع پوشش بيمه و قبل از سن 60 سالگی شروع گرديده و منطبق با تعاريف فوق باشد، مشروط بر اينکه:

1-1- ناتوانی کامل بيمه شده حداقل شش ماه بلاانقطاع ادامه يابد و مراتب از طرف پزشک معتمد بيمه­گر تأييد شود.

2-1- شروع بيماري منشأ ناتوانی یک سال پس از تاريخ اين الحاقيه باشد و يا ناتوانی در اثر حوادث مشمول بيمه بعد از شروع اين الحاقيه باشد.

همانطور که در فرم پرسشنامه شرکت بیمه پاسارگاد نیز مشاهده می نمایید شما می توانید 50 و یا  100درصد حق بیمه را به عنوان پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه را انتخاب نمایید . در قسمت سرمايه از کارافتادگی 10 درصد ، 25 درصد و یا 40 درصد سرمايه عمر را انتخاب نمایید تا در صورت وقوع شرایط ناگوار از مزيت پرداخت سرمایه تا سقف 600.000.000 ريال بهره مند شوید.

ماده 2) استثنائات:

موارد زير تحت پوشش نخواهد بود:

1-2- جرح يا صدمه که بطور عمدی توسط بيمه شده به خود يا توسط ذينفع به بيمه شده وارد شده باشد.

2-2- صدمه، جرح يا بيماری که منجر به از کار افتادگی کلی و دائمی گردد و ناشی از خدمت در نيروهای مسلح يا اشتغال در هر­گونه سازمان تدافعی غير نظامی باشد، مشروط بر اينکه اين از کار افتادگی در جنگ يا در عمليات شبه جنگی يا برقراری نظم عمومی اتفاق افتد.

3-2- در صورتی که سن بيمه شده در شروع از کار افتادگی کلی و دائمی بيش از 60سال باشد, در چنين صورتی حق بيمه پرداختی بيمه شده  بابت مدت مازاد 60 سالگی در صورت دريافت، برگشت داده می شود.

4-2- صدمه و يا جرح ناشی از مسافرت هوائی بجز در موارديکه بيمه شده به عنوان مسافر عادی در خطوط تجاری مجاز مسافرت نمايد.

5-2- از دست دادن صلاحيت پرواز به علت حادثه يا بيماری در صورتی که شغل بيمه شده خلبانی باشد.

6-2-صدمه بدنی يا اختلالات روانی که قبل از صدور بيمه نامه به شخص وارد شده باشد.

ماده 3) متوقف شدن بیمه نامه اصلی:

پوشش های تکمیلی بیمه ازکارافتادگی درموارد ذیل خود به خود فسخ شده و دیگر اعتباری نخواهند داشت:

1-3- درصورت فسخ و يا بازخريد بيمه نامه.

2-3- در صورت تعلیق و مخفف شدن بیمه نامه اصلی.

3-3- برقراری مجدد پوشش های تکمیلی تابع بیمه نامه اصلی بیمه عمروتأمین آتیه خواهد بود

ماده 4) وظایف بیمه گذار:

1-3- حداکثر ظرف مدت 30روز از تاريخ شروع از کار افتادگی کتباً و تا زمانيکه بيمه شده در قيد حيات است مراتب را به بيمه گر اعلام دارد.

2-3- در صورت تأيید از کار افتادگی از طرف بيمه گر، مدارک مورد تقاضای بيمه گر مبنی بر ادامه از کار افتـادگی خود را در صـورت مـطالبه بيمه گر در اختيار وی قراردهد.چنانچه اين از کار افتادگی با رعايت دوران انتظار برای مدت دو سال تمام ادامه داشته باشد پس از آن بيمه گر فقط يک بار در هر سال اين مدارک را مطالبه خواهد نمود و در صورتيکه بيمه شده قادر به ارائه مدارک مزبور نشود يا اينکه بيمه شده قادر به ادامه کار و تحصيل درآمد گردد کليه اقساط بعدی حق بيمه طبق شرايط بيمه نامه توسط بيمه گذار بايد پرداخت گردد.

 

لینکهای مفید بیمه عمر

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا