بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

امکان معرفی ذینفع سرمایه بیمه عمر مکمل پاسارگاد

 

در بیمه عمرمکمل بازنشستگی، شما بیمه گذاران گرامی می توانید به انتخاب خود فرد یا افرادی را که می توانند از سرمایه های تشکیل شده در بیمه نامه استفاده کنند را معرفی و تعیین کنید. همانطور که در بخش معافیت مالیاتی می خوانیم ، این سرمایه ها از پرداخت مالیات معاف هستند.
شرکت بیمه پاسارگاد در این نوع بیمه ها دو نوع ذی نفع برای بیمه نامه در نظر گرفته است. از آنجا که دو پوشش بیمه عمرمکمل بازنشستگی شامل فوت عادی و حیات بیمه شده است این دو نوع ذی نفع نیز شامل استفاده کننده از سرمایه حیات و استفاده کننده از سرمایه فوت هستند.
ذینفع بیمه نامه در صورت حیات بیمه شده تنها یک فرد خواهد بود. اما ذی نفع بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده میتواند تا 6 نفر نیز باشد. توصیه میشود که در قسمت ذی نفع فوت بیمه نامه حتما نام افراد و درصد مورد نظر را به انتخاب خود قید نمایید. 

 

 

خرید آنلاین بیمه عمر پاسارگاد

خرید آنلاین بمه عمر پاسارگاد برای کودکان داشتن پشتوانه مالی در سنین ابتدایی فعالیت اقتصادی و اجتماعی هر فرد در ایجاد آینده ای موفق بسیار تاثیرگذار است. کارکرد اصلی بیمه عمر پاسارگاد برای کودکان و نوجوانان نیز همین است.

خرید بیمه عمر برای کودکان

بیمه عمر پاسارگاد برای جوانان این گروه سنی درگیر کار وسازندگی زندگی خود هستند. سرمایه گزاری حداقل 10% درآمد سالیانه برای این گروه در جهت تضمین آینده الزامیست تا ریسکهای بی شمار زندگی پوشش داده شود

خرید بیمه عمر برای جوانان

بیمه عمر پاسارگاد برای میانسالان افراد این دسته سنی کم کم به سنین پر ریسک زندگی خود نزدیک میشوند و علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی مناسب برای سنین بازنشستگی باید نیم نگاهی هم به پوششهای تکمیلی بیمه عمر داشته باشند.

خرید بیمه عمر برای میانسالان

 

لینکهای مفید بیمه عمر

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا