بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

تاخیر در پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد

تاخیر در پرداخت حق بیمه عمر

در صورت بروز تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه عمر پاسارگاد نگران نباشید چرا که همیشه راههایی برای جبران معوقات حق بیمه عمر پاسارگاد و پرداخت اقساط حق بیمه عمر وجود دارد.  در نظر داشته باشید هنگامی که این شرایط بوجود آمد تنها کافی است تا با اطلاع از شرایط بیمه عمر پاسارگاد و شناسه قبض و شناسه پرداخت صحیح حق بیمه عمر پاسارگاد اقدام به پرداخت تاخیرات حق بیمه عمر نمایید و نگران پوشش های بیمه عمر پاسارگاد خود نباشید.

 

 

تاخیر در پرداخت حق بیمه عمر

اقساط حق بیمه عمر پاسارگاد

پیش از آنکه بحث تاخیر در پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد را ادامه دهیم لازم است تا توضیحی در خصوص اقساط حق بیمه عمر پاسارگاد ارائه نماییم. شناسه قبض و پرداخت اقساط حق بیمه عمر پاسارگاد که در اختیار شما قرار دارد دارای یک تاریخ سر رسید است . شما می بایست راس تاریخ سر رسید اقساط حق بیمه عمر پاسارگاد ، اقدام به پرداخت حق بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد نمایید. این امکان وجود دارد که شما پیش از موعد سر رسید اقدام به پرداخت نمایید که در این صورت سود بیمه عمر پاسارگاد شما افزایش خواهد یافت.

 

 

حالت های چهارگانه تاخیر در پرداخت حق بیمه عمر

در حالتی که پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد در سررسید قسط بیمه عمر انجام نشده است چهار حالت متفاوت رخ خواهد داد:

تاخیر در پرداخت حق بیمه عمر

1 تاخیر کمتر از یک ماه در پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد

 شما در طول مدت زمان یک ماهه پس از سر رسید حق بیمه عمر پاسارگاد که مهلت پرداخت آن محسوب می شود، اقدام به پرداخت حق بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد می نمایید. در این حالت به علت عبور از تاریخ سر رسید حق بیمه عمر جریمه ای به شما تعلق خواهد گرفت اما شما دارای پوشش بیمه عمر پاسارگاد بوده و نیازی نیست به شرکت بیمه در خصوص عدم واریز اقساط در سر رسید مقرر اطلاع رسانی نمایید.

 

2 تاخیر بیشتر از یک ماه در پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد

شما در طول مدت زمان یک ماهه پس از سر رسید حق بیمه عمر پاسارگاد که مهلت پرداخت آن محسوب می شود،  اقدام به پرداخت حق بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد ننموده اید. در این حالت به علت عبور از تاریخ سر رسید حق بیمه عمر جریمه ای به شما تعلق خواهد گرفت اما شما دارای پوشش بیمه عمر پاسارگاد بوده ولی می بایست به شرکت بیمه در خصوص عدم واریز اقساط در سر رسید مقرر اطلاع رسانی نمایید. در این حالت با تکمیل فرم گواهی سلامت بیمه عمر پاسارگاد در خصوص علت تاخیر در پرداخت حق بیمه عمر و تامین آتیه اطلاع رسانی کتبی انجام خواهد شد.

 

 3 تاخیر بیشتر از شش ماه در پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد

شما در طول مدت زمان یک ماهه پس از سر رسید حق بیمه عمر پاسارگاد که مهلت پرداخت آن محسوب می شود،  و شش ماه پس از آن اقدام به پرداخت حق بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد ننموده اید. در این حالت به علت عبور از تاریخ سر رسید حق بیمه عمر جریمه ای به شما تعلق خواهد گرفت و شما دارای پوشش بیمه عمر پاسارگاد بوده ولی می بایست به شرکت بیمه در خصوص عدم واریز اقساط در سر رسید مقرر اطلاع رسانی نمایید. در این حالت بیمه نامه شما به بیمه نامه عمر با سرمایه  مخفف (بیمه مخفف ) تبدیل خواهد شد که با تکمیل فرم گواهی سلامت بیمه عمر بیمه پاسارگاد و فرم برگشت از حالت مخفف در خصوص علت تاخیر در پرداخت حق بیمه عمر اطلاع رسانی کتبی انجام خواهد شد.

 

4 تاخیر بیشتر از یک سال در پرداخت حق بیمه عمر پاسارگاد

شما در طول مدت زمان یک ماهه پس از سر رسید حق بیمه عمر پاسارگاد که مهلت پرداخت آن محسوب می شود،  و بیش از دوازده ماه پس از آن اقدام به پرداخت حق بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد ننموده اید. در این حالت به علت عبور از تاریخ سر رسید حق بیمه عمر جریمه ای به شما تعلق خواهد گرفت ولی در خصوص دارا بودن پوشش بیمه ای و یا فعالیت آن می بایست با ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی نماییم.

 

 

 

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا