بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

بیمه عمر کسبه

کسبه مصداق بارز خویش فرمایی هستند و ریسکهای خاص خود را دارند. اما بیمه عمر چگونه میتواند به افزایش سطح رفاه و آسایش کسبه که ضربان اقتصادی کشور را در دست دارند کمک کند  

پوشش از کار افتادگی ، درمان تکمیلی و بیماریهای خاص بیمه عمر

کسبه نیز مانند تمام اقشار دیگر جامعه در معرض وقایع ناخواسته و ناگوار زندگی هستند. البته ارزوی قلبی همه ما سلامتی تمام هم وطنانمان میباشد ولی وجود خدمات بیمه ای که در شرایط دشوار زندگی به یاریمان بیاید تا سطح رفاه زندگی دستخوش زوال نگردد از الزامات دنیای پر تنش امروزیست.

 

خرید آنلاین بیمه عمر پاسارگاد

خرید آنلاین بمه عمر پاسارگاد برای کودکان داشتن پشتوانه مالی در سنین ابتدایی فعالیت اقتصادی و اجتماعی هر فرد در ایجاد آینده ای موفق بسیار تاثیرگذار است. کارکرد اصلی بیمه عمر پاسارگاد برای کودکان و نوجوانان نیز همین است.

خرید بیمه عمر برای کودکان

بیمه عمر پاسارگاد برای جوانان این گروه سنی درگیر کار وسازندگی زندگی خود هستند. سرمایه گزاری حداقل 10% درآمد سالیانه برای این گروه در جهت تضمین آینده الزامیست تا ریسکهای بی شمار زندگی پوشش داده شود

خرید بیمه عمر برای جوانان

بیمه عمر پاسارگاد برای میانسالان افراد این دسته سنی کم کم به سنین پر ریسک زندگی خود نزدیک میشوند و علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی مناسب برای سنین بازنشستگی باید نیم نگاهی هم به پوششهای تکمیلی بیمه عمر داشته باشند.

خرید بیمه عمر برای میانسالان

 

بیمه عمر جایگزینی مناسب یرای کسبه ای که بیمه سازمانی ندارند

تمامی افراد فعال در مشاغل شرکتی ، دولتی و لشگری به نوعی از بیمه های سازمانی برخوردار هستند اما کسبه در رده خویش فرمایان قرار گرفته و مسئولیت تامین آتیه خود را به دوش میکشند. شاید بهترین کاربرد بیمه عمر برای این قشر از جامعه در همین مقوله خلاصه گردد که جایگزینی بسیار عالی و حتی بهتر از بیمه های سازمانی میتواند باشد.

تخفیف در بیمه های اموال با داشتن بیمه عمر

این مورد برای همه اقشار جامعه کاربرد دارد و کسبه نیز با داشتن بیمه عمر میتوانند در بیمه های اموال مانند بیمه بدنه خودرو و بیمه آتش سوزی منزل تخفیف دریافت کنند.

تامین مالی در زمان نیاز

هر خویش فرما و کسبه ای برهه های زمانی خاصی را پشت سر گذاشته که نیازمند اعتابارات مالی برای شروع یا گسترش کسب و کار خود بوده است. در چنین مواقعی امکان دریافت وام از محل اندوخته بیمه عمر در کمتر از یک هفته و بدون نیاز به ضامن میتواند مفید واقع گردد.

تامین مالی در زمان بازنشستگی

البته بازنشستگی به معنای آنچه برای کارمندان و کارکنان سازمانها تعریف میشود برای کسبه مصداق ندارد و آنها گاها تا سنین بسیار بالا همچنان مشغول فعالیت هستند لذا بیمه عمر میتواند در پایان مدت بیمه نامه مبلغ قابل توجهی به فرد بپردازد که در سنین بالا میتواند بسیار مفید واقع شود

 

لینکهای مفید بیمه عمر

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا