بهترین بیمه عمر بیمه ایست که با توجه به نیازهای شما تهیه شده باشد (استعلام آنلاین بیمه عمر پاسارگاد)

ریسک در بیمه

"ریسک" به چه معنا است؟ این واژه می تواند به معنای حوادثی باشد که تحت پوشش بیمه قرار می گیرند؛ به عنوان مثال، ریسک آتش سوزی یا سرقت، علاوه بر این واژه ریسک گاهی به عنوان "چیزی" که بیمه می شود یا موضوع مورد بیمه مورد استفاده قرار می گیرد .به عنوان مثال، ریسک ممکن است یک اتومبیل یا یک خانه باشد.

 

ادامه مطلب...

مفاهیم مرتبط با تعريف ريسك :

 

پريل :يك پريل، خسارت و زيان بالقوه را ايجاد می کند .به عبارت ديگر، پريل شامل عواملی است که موجب بروز ريسك می شود .وجه ديگر پريل، خطر ناشی از پديده هاي طبيعی است .زلزله، سيل، آتش، طوفان، گردباد و ...ازاين دست عوامل هستند .بنابراين، پريل علت وقوع حادثه و زيان است.

 

ادامه مطلب...

همه ریسک ها بیمه پذیر نیستند . ریسک های بیمه پذیر به صورت زیر قابل تقسیم بندی هستند:

 

1.ریسک های مالی

2.ریسک های خالص

3. ریسک های خاص

 

ادامه مطلب...

مديريت ريسك اهداف بسيار مهمی دارد که آن ها را به شكل زير می توان دسته بندي کرد:

 

الف )اهداف قبل از وقوع خسارت

1. صرفه جوئی :در صورت سازگاري با ساير اهداف تاثيرات کليدي بر موفقيت شرکت ميگذارد

2. ايجاد سطح قابل قبولی از نگرانی و اضطراب

 

ادامه مطلب...

درباره ما

وب سایت تخصصی در مورد بیمه عمر و انواع دیگر خدمات شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه عمر پاسارگاد در اینستاگرام

بالا